Trả lời và hướng dẫn đơn của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan

​Ban Tiếp công dân huyện Xuân Lộc nhận được đơn đề ngày 09/5/2017 của bà Bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan, Địa chỉ: số nhà 3943, Quốc lộ 1, khu 1, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Đơn có tiêu đề “Đơn trình báo và đề nghị can thiệp về hành vi xây dựng trái phép”. Theo đơn trình bày thì bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan đang có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn Phong và bà Phạm Thị Huệ, địa chỉ: khu 1, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan cho rằng đất đang có tranh chấp nhưng ông Nguyễn Văn Phong và bà Phạm Thị Huệ có hành vi xây dựng công trình trên đất là hành vi trái pháp luật. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan đề nghị cơ quan nhà nước yêu cầu ông Nguyễn Văn Phong và bà Phạm Thị Huệ ngưng ngay việc xây dựng cho đến khi giải quyết xong việc tranh chấp.
Qua nghiên cứu nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân huyện có văn bản trả lời đơn, hướng dẫn bà Nguyễn Thị Quỳnh Loan có đơn đề nghị gửi đến cơ quan đang giải quyết tranh chấp để xử lý việc xây dựng công trình trên đất đang có tranh chấp của ông Nguyễn Văn Phong và bà Phạm Thị Huệ theo thẩm quyền.
Ban Tiếp công dân huyện
Lê Thị Thu Oanh
 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​