Hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và các phong trào hội thi năm 2017

Chiều ngày 07/6, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai công tác phát động các Phong trào Hội thi năm 2017 cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các xã, thị trấn; trường học; các doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ quản lý các điểm Thông tin Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được triển khai một số hội thi của Tỉnh trong năm 2017 như: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai ; Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập; Giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai; Hội thi cán bộ đoàn giỏi ứng dụng Công nghệ thông tin; Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy…
 
 Hoi nghi trien khai cac phong trao thi dua (2).BMP
Ông Nguyễn Phát Lộc – Phó TP Quản lý chuyên ngành – Sở KH&CN trình bày tại Hội Nghị
 
Ngoài ra, còn được giới thiệu về chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp như: hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh; bảo hộ những giải pháp sáng tạo của cá nhân, tổ chức đối với những sáng chế và giải pháp hữu ích; hỗ trợ kinh phí để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong các hoạt động doanh nghiệp góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động; hỗ trợ kinh phí trong việc nghiên cứu đầu tư, đổi mới chuyển giao công nghệ; các chương trình phối hợp ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống. Qua hội nghị này nhằm đưa ứng dụng các kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của tổ chức cá nhân và doanh nghiệp góp phần cho sự phát triển bền vững.
Phạm Thảo-Phòng KTHT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​