Xuân Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện nhiệm vụ nhà nước 6 tháng đầu năm

​Sáng ngày 12/6, UBND huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị trực tuyến với 15 xã, thị trấn nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2017.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Xuân Lộc đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo hòan thành các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế- văn hóa xã hội đã đề ra. Cụ thể giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 9.768,4 tỷ đồng, đạt 49,64 % KH năm , tăng 9,02 5 so với cùng kỳ;Thu ngân sách đạt trên 117 tỷ đồng, đạt 67,07 % kế hoạch, bằng 108,35 % so với cùng kỳ, chi ngân sách trên 412 tỷ đồng, đạt 57,74 % KH, bằng 126,65 % so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thực hiện là 1.456,6 tỷ đồng, đạt 59,09 % so với kế hoạch; toàn huyện có thêm 3 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường lên 58/69 trường, đạt tỷ lệ 84%; Trong lĩnh vực du lịch, tiến hành trang trí, treo cờ trên các tuyến đường lên di tích tạo mỹ quan, thu hút 135 ngàn lượt khách đến tham quan với tổng thu bán vé là 1 tỷ 850 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 3.775 lao động, đạt 53,9 % kế hoạch, công tác đào tạo nghề trong 6 tháng đầu năm đã chiêu sinh mở 15 lớp với 573 học viên, đạt 59,13 % so với kế hoạch. Song song đó, tình hình an ninh chính trị trật tự an tòan xã hội được giữ vững; thực hiện tốt công tác giao quân, được quân khu 7 và tỉnh chọn làm đơn vị điểm…
gbmr.BMP 
 
Trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND Huyện đề nghị các xã, thị trấn  tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo,tín ngưỡng, tăng cường công tác  phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, giám sát thực hiện chủ trương chính sách cảu Nhà nước về công tác cho vay hộ nghèo, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, triển hai các văn bản pháp luật về BHYT, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện; thực hiện tốt quy hoạch phát triển nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch vùng chăn nuôi và giết mổ tập trung, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, xây dựng chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu…

Ngân Hà
 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​