Xuân Thọ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ

Snapshot[8].BMP 
Sáng 25/10, xã Xuân Thọ tổ chức diễn tập điểm về chiến đấu phòng thủ của huyện Xuân Lộc năm 2017. Nội dung diễn tập gồm các bước chuyển các lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Các bước chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Các tình huống xử lí đám đông đang gây rối, biểu tình, bạo loạn lật đổ. Ngoài ra, tại buổi diện tập, trung đội phòng không của địa phương cũng thực hành buổi tác chiến phòng thủ. Theo đó, trung đội này nhận nhiệm vụ quan sát, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trên không bằng súng AK và súng phòng không 12li7,..
Snapshot[7].BMP 
 
Hải Đình  

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​