Xuân Hưng tổ chức Đại hội điểm chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Sáng ngày 16/6/2017, chi bộ ấp 3 thuộc đảng bộ xã Xuân Hưng đã tổ chức Đại hội đảng viên chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2020. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có ông Bùi Văn Chiến - Ủy viên thường vụ - Trưởng ban Dân vận huyện ủy, ông Nguyễn Việt Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Trưởng khối Dân vận xã, ông Đậu Bá Hải - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã cùng với bí thư của 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và toàn thể đảng viên của chi bộ ấp 3.
 
dhxh1.jpgdhxh.jpg 
Đại hội biểu quyết bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ ấp 3 khóa VI nhiệm kỳ 2017-2020
 
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ ấp 3 đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị ấp tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết chi bộ đề ra, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm hẳn, hệ thống chính trị ấp vững mạnh, các đoàn thể chính trị xã hội đã thể hiện được sức mạnh tổng hợp, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được quan tâm thường xuyên, nhân dân biết chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp để nâng cao kinh tế gia đình, hệ thống đường giao thông nông thôn, điện thắp sáng được đầu tư xây dựng phủ khắp địa bàn ấp, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được nâng lên rõ nét, nhân dân phấn khởi vui mừng trước những thành quả đã đạt được, hăng hái thi đua lao động sản xuất và cùng với chi bộ, Ban nhân ấp thực hiện hoàn thành chương trình nông thôn mới ở địa phương.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Việc thực hiện củng cố hệ thống chính trị ấp theo hướng vững mạnh toàn diện theo Đề án 02-ĐA/HU của Huyện ủy chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các tiêu chí nâng cao về nông thôn mới còn một số chỉ tiêu chưa đạt như: Nước sạch, môi trường và bảo hiểm y tế, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, nên từ đó cũng ảnh hưởng không ít đến việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Đại hội cũng đã đưa ra bàn bạc thảo luận sôi nổi, tìm ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả hơn, đồng thời cũng giới thiệu nhân sự, biểu quyết bầu ra cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới. Bà Hoàng Thị Nhận được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ ấp 3 khóa VI nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc cùng ngày..
                                                                                                                   Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​