Học tập và làm theo Bác đấu tranh chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ

 

         Trong các tác phẩm, bài nói chuyện của mình với cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói khá nhiều về vấn đề rèn luyện đạo đức, lối sống, và đấu tranh phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống. Người cho rằng vấn đề suy thoái về đạo đức lối sống chính là căn nguyên dễ dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, xa rời mục tiêu cách mạng, thậm chí phản bội lại cách mạng. Chính vì vậy, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống là việc làm thường xuyên hàng ngày.

       Những người làm cách mạng đã vượt qua nhiều gian nan, thử thách, khó khăn để cùng với toàn Đảng, toàn dân đấu tranh giành được độc lập, tự do, được dân tin dân yêu, dân bầu giữ một trọng trách nhất định để phục vụ làm việc cho dân, cho nên trong quá trình làm việc không một lúc nào được quên trách nhiệm với dân. Trong tác phẩm Đời sống mới, Bác nói với cán bộ, đảng viên: “Từ Chủ tịch Chính phủ đến người chạy giấy, người quét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân, phải được dân tin cậy. Vì vậy những người làm trong các công sở càng phải làm gương đời sống mới cho dân bắt chước. Những người trong công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”(1).

        Bác chỉ cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về sự hy sinh cho cách mạng của nhân dân trong những hoàn cảnh cảnh mạng hết sức khó khăn, để cán bộ, đảng viên luôn tự rèn luyện phẩm chất đạo đức sao cho xứng đáng với sự giúp đỡ hy sinh của dân vì Đảng, vì Chính phủ, vì sự nghiệp cách mạng. “Lúc này, đồng bào làm đổ mồ hôi, nước mắt lo tăng gia sản xuất để giúp Chính phủ, giúp chiến sĩ, một người làm để nuôi mấy người. Lại có những đồng bào tản cư thiếu thốn nhiều mặt. Vì vậy, một hột gạo, một đồng tiền, tức là một số mồ hôi, nước mắt của đồng bào. Vì vậy, ta phải ra sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác.” Và “nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền. Do đó, mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm, giả dối. Thậm chí làm chợ đen chợ đỏ, thụt két, buôn lậu.”(2)

         Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức có quyền phải rèn luyện đạo đức, lối sống. Nếu không rèn luyện phẩm chất sẽ rất dễ suy thoái về đạo đức, lối sống, từ đó quên mất vị trí trách nhiệm của mình do đâu mà có, sức mạnh quyền lực của mình do ai trao cho, nên lợi dụng quyền lực để vun vén lợi ích cá nhân, từ đó trở thành những người đi ngược lại với Đảng với nhân dân: “ Họ tưởng rằng làm cách mạng là cốt để làm cho họ có địa vị, được hưởng thụ. Do đó mà họ mắc những sai lầm: kiêu ngạo, chưng diện, hưởng lạc, lãng phí của công, tự tư tự lợi, không tiết kiệm đồng tiền bát gạo là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Họ quên mất tác phong gian khổ phấn đấu, lạt lẽo với công việc cách mạng, xa rời Đảng, xa rời quần chúng. Dần dần, họ mất cả tư cách và đạo đức người cách mạng, sa vào tham ô, hủ bại và biến thành người có tội với Đảng, với Chính phủ, với nhân dân”(3).

        Người chỉ rõ căn nguyên của những suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống để cán bộ đảng viên, nhất là những người có chút ít quyền lực nhìn nhận chính mình, soi vào đó để sửa đổi, để tự uốn nắn, trước khi “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mà từ đó có những hành động sai trái. Bác nói đó là các thứ bệnh: tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, quan cách, chủ nghĩa cá nhân,…

“Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ “tự tư tự lợi”. Dùng của công làm việc tư để theo đuổi mục đích riêng của mình. Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình”(4), căn bệnh Chủ nghĩa cá nhân: “Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”(5).

        Do vun vén, chỉ chăm lo đến lợi ích của bản thân, của gia đình của những người hậu thuẫn cho mình, phe cánh với mình, những cán bộ, đảng viên đã quên mất lời thề trước khi vào Đảng, đi ngược lại với lợi ích của Đảng, của nhân dân. Từ nhận thức sai lầm, dẫn đến hành động sai lầm, những đảng viên thoái hóa biến chất đã “tự chuyển hóa” sử dụng quyền lực của mình, vị trí của mình lèo lái công việc để có lợi nhất cho mình, cho gia đình, cho nhóm cục bộ của mình, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng. Người thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh không muốn người khác hơn mình. Người gọi đó là các căn bệnh “Óc hẹp hòi - Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có đạo đức tài năng ở ngoài Đảng. Vì thế mà người ta uất ức và mình thành ra cô độc”(6)

     Chỉ ra nguồn gốc của những căn bệnh dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống và hậu quả dễ dàng dẫn đến việc “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm những việc đi ngược lại với tôn chỉ mục đích của Đảng, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra những giải pháp để cán bộ, đảng viên học tập rèn luyện tránh xa những căn bệnh suy thoái về đạo đức lối sống, luôn lấy được sự tin yêu của nhân dân, trong tác phẩm: Cán bộ và đời sống mới, đăng trên báo Sự thật số 88 ngày 2/9/1947, Bác viết:  “ Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, trong sạch, chính đáng. Nếu không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng dân, thì cũng như bắc giây leo trời” (7).

      Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của Bác mãi là kim chỉ nam là hành động của mỗi chúng ta hiện nay. Đọc những lời dạy của Bác, mỗi một cán bộ đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc, tự soi vào mình để thấy những tồn tại, hạn chế những khó khăn thách thức đặt ra trong cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó tự mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, sao cho xứng đáng với vị trí, trách nhiệm mà Đảng và nhân dân đã giao cho.

                                                                                      Th.s Lê Thị Cát Hoa

                                            ( Bài viết có sử dụng nguồn tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​