Xuân Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 

Nhằm góp phần thực hiện tốt và hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã đề ra, trong thời gian qua xã Xuân Phú đang tiếp tục, và tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, địa phương luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Huyện Ủy - HĐND - UBND huyện, sự hướng dẫn, hỗ trợ và các ngành chuyên môn của huyện trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc đến nay kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới kiễu mẫu trên địa bàn xã Xuân Phú đã đạt được một số kết quả.

IMG_2015.JPGIMG_5019.JPG 
 

Trên nền tảng kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, năm 2017 xã Xuân Phú tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, triển khai thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai. Tổng số lượt tuyên truyền 12 lượt với 1.254 lượt người tham dự. Tỷ lệ tuyên truyền cán bộ, đảng viên đạt 100%; đoàn viên, hội viên đạt 93%; nhân dân đạt 91%. Ban chỉ đạo xã đang tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan và 04 nhóm phụ trách các tiêu chí xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nhóm phụ trách, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã theo quy định. Tiến độ thống kê so sánh với Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai, tính đến nay xã Xuân Phú có 10/19 tiêu chí đạt, trong đó có 35/47 chỉ tiêu đạt, 12 chỉ tiêu chưa đạt. Cụ thể, 12 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Chợ đạt chuẩn "chợ văn hóa" theo quy định của tỉnh và không có tụ điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Đảm bảo cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thu nhập bình quân đầu người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi). Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy định. Chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung được thu gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ hộ có cảnh quan nơi ở xanh sạch đẹp. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

IMG_4780.JPG

Hiện tại, bên cạnh việc giữ vững 35 chỉ tiêu đã đạt được, xã Xuân Phú đang tập trung các nguồn lực thực hiện hoàn thành 12 chỉ tiêu chưa đạt nêu trên trong năm 2017. Đặc biệt, một số chỉ tiêu mà xã Xuân Phú đang chú trọng tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện trong thời gian gần đây như: tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đang ký thu gom rác thải, sử dụng nước sạch, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cơ thể thấp còi. Đảng ủy, UBND xã cũng đang tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa ra nhiều giải pháp triển khai đạt được kết quả tốt. Trong đó, ưu tiên thực hiện xây dựng những công trình, dự án cấp thiết vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế vừa nâng cao giá trị tinh thần như: đường giao thông nông thôn, điện nông thôn, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; Chú trọng giải quyết vấn đề an sinh xã hội gắn với giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo nhằm ổn định nâng cao đời sống, mức thu nhập cho người dân góp phần giải quyết tốt chính sách xã hội. Phát huy tối đa nội lực trên địa bàn xã đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, vận động các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đề ra giải pháp thực hiện cụ thể cho những tiêu chí chưa đạt và giải pháp giữ vững những tiêu chí đã đạt được. Đảng ủy - UBND xã cũng đã tổ chức họp, quán triệt và chỉ đạo đến từng cán bộ, công chức, các ban ngành, đoàn thể, các ấp. Chỉ đạo Ban văn hóa xã và cán bộ Đài truyền thanh xã tiếp tục, và tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt và hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã đề ra.

                                                                                  Điểm TTKHCN xã

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​