Xuân Hưng tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

 

Sáng ngày 24/8/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Xuân Hưng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho trên 170 đảng viên của chi bộ 08 ấp, 05 chi bộ trường học, chi bộ Công an, Quân sự, chi bộ Cơ quan cán bộ ngoài đảng trên địa bàn xã Xuân Hưng, đồng chí Nguyễn Việt Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì và quán triệt hội nghị.

 xhqt.jpg

Ông Nguyễn Việt Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì và quán triệt hội nghị.

 

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Quang Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai qua đĩa DVD những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Thông qua hội nghị này đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, giúp cho cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh Kinh tế - xã hội - An ninh - Quốc phòng ở địa phương.

Theo Kế hoạch, ngày chủ nhật 27/8/2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã sẽ tổ chức học vét cho những cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập Nghị quyết lần này, qua đó tổ chức cho làm bài thu hoạch, để đánh gi​a kết quả tiếp thu, học tập cán bộ, đảng viên.

Quang Duệ

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​