Tập huấn phân loại rác tại nguồn

 

Chiều ngày 26/8, Sở tài nguyên môi trường phối hợp với UBND Huyện Xuân Lộc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho trên 100 đối tượng là cán bộ phụ trách môi trường, lãnh đạo UBNd xã, thị trấn và trưởng khu, ấp trên địa bàn Huyện.

Hình tập huấn phân loại rác thải tại nguồn.jpg

 Tại lớp tập huấn các học viên được cán bộ sở tài nguyên môi trường giới thiệu tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt; nguồn phát sinh thành phần và thời gian phân hủy của một số chất thải rắn sinh hoạt; Một số hành động giảm ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt; vai trò, tầm quan trọng của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đồng thời hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; cách làm phân compost tại hộ gia đình từ chất thải rắn hữu cơ sau khi phân loại chất thải rắn tại nguồn. Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao kiến thức cho các học viên về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ đó tuyên truyền vận động người dân từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn.    

 

                                                      Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​