Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên

 

Sáng ngày 27/8/2017 Đảng bộ xã Xuân Trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên các trường học trên địa bàn xã. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Công Ngoan Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.

Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo đã được nghe đồng chí Phan Sỹ Anh - Báo cáo viên Trung ương trình bày nội dung 06 chuyên đề chính: chuyên đề về các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);  chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh, huyện nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2017; các vấn đề lý luận cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo Kế hoạch của Sở Giáo dục - Đào tạo.

ông Đặng Công Ngoan - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.jpgHội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2017.jpg

Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trên địa bàn xã là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trước khi bước vào năm học mới. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm được những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các Kết luận, Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 và lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị về tình hình và những yêu cầu hiện nay của đất nước, của địa phương và đơn vị. Trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​