Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Xuân Lộc

 

Sáng ngày 7/9, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách hành chính Tỉnh do ông Đặng Ngọc Tấn- Phó giám đốc sở tài chính làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Xuân Lộc .

Theo báo cáo của UBND Huyện Xuân Lộc:Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được địa phương chú trọng thực hiện có hiệu quả với các mô hình như: Một cửa, một cửa liên thông hiện đại; thực hiện việc niêm yết công khai các văn bản, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hai cấp huyện và xã. Tính đến nay bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Huyện đã niêm yết được 40 lĩnh vực/ 250 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cấp xã là 26 lĩnh vực/102 thủ tục thuộc quyền giải quyết. Bên cạnh đó nhờ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện trao đổi bằng văn bản điện tử nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ trên địa bàn Huyện đạt khá cao. Cụ thể 6 tháng đầu năm, văn phòng một cửa, một cửa liên thông huyện đã tiếp nhận gần 10 ngàn hồ sơ các loại, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 98%. Đối với cấp xã đã tiếp nhận gần 17 ngàn hồ sơ và tỷ lệ hồ số giải quyết đúng hạn đạt 95%.

tai Huyen Xuan Loc1.BMPtai Huyen Xuan Loc2.BMP

Phát biểu tại buổi kiểm tra. Đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách hành chính Tỉnh đánh giá cao công tác cải cách hành chính tại Huyện Xuân Lộc trong thời gian qua. Đồng thời lưu Huyện cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính;  tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch để đảm bảo đúng lộ trình nội dung cải cách hành chính năm 2017.

 

                                                                    Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​