Xuân Lộc còn gần 12 ngàn thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Sáng ngày 08/09, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Xuân Lộc

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN1.jpg 
Tính đến thời điểm này, huyện Xuân Lộc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 44.846 thửa. Trong đó hộ gia đình, cá nhân là 43.718 thửa; Tổ chức: 1.128 thửa. Huyện cũng đã trao cho người sử dụng đất được 33.330 thửa, đạt tỷ lệ 74,3% so với tổng số thửa đã cấp giấy chứng nhận, và còn 11.516 thửa chưa trao giấy chứng nhận, chiếm tỷ lệ 25,7%.
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN.BMP

Tại hội nghị nhiều giải pháp đã được đặt ra nhằm khắc phục tồn tại những hạn chế để việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện trong thời gian tới tốt hơn như: Văn phòng Đăng ký phải cử cán bộ tăng cường cho các xã, phối hợp với UBND các xã tổ chức cho người dân, các tổ chức sử dụng đất kê khai đăng ký đồng loạt cho từng xã, không thụ động chờ người sử dụng đất tới đăng ký như trước đây. Ngoài ra cần xét duyện theo từng cấp để đảm bảo việc xét duyệt cấp giấy chứng nhận được thực hiện nhanh gọn, nhằm xây dựng dự án tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn

          Hồng Lam

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​