Hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

 

Nhằm tăng cường giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về ý thức bảo vệ môi trường; vừa qua Sở GD-ĐT Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Theo đó, Sở GD-ĐT đã đề ra các nội dung và giải pháp cơ bản như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về tầm quan trọng của môi trường sống, nguyên nhân và hậu quả ô nhiễm môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục – Đào tạo cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giảng dạy tích hợp, lồng ghép những nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, tập trung vào: những khái niệm và tầm quan trọng của môi trường sống; phân loại rác thải; nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường; tác động của con người đến sự biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, vai trò của học sinh, thanh thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường.

Conduong.jpg

Để cho việc thực hiện giảng dạy tích hợp được tự nhiên, nhẹ nhàng, không nặng nề, Sở Giáo dục – Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai phải phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh, phù hợp với đặc trưng của môn học.

Ngọc Trác (Phòng GD&ĐT)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​