Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng với cán bộ và nhân dân đợt II/2017

 

Để nắm được thông tin về kết quả triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những vấn đề xây dựng phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - Quốc phòng ở địa phương trong năm 2017, phát hiện những vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời giải quyết, chấn chỉnh, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cán bộ khu ấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Sáng ngày 25/12/2017, Đảng ủy xã Xuân Hưng đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Đ/c Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã với cán bộ và nhân dân trên địa bàn đợt II/2017. Tham dự​ và chủ trì buổi đối thoại có ông Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng.

xhxxx.jpgxhxxx1.jpg
Ý kiến phát biểu của nhân dân tại buổi đối thoại với Đ/c Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã

Tại buổi đối thoại, đã có 4 ý kiến gồm 6 nội dung phát biểu liên quan đến các vấn đề công tác cải cách hành chính, phong cách lãnh đạo, các biện pháp, giải pháp về vận động bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó chú trọng việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nhiệm vụ nâng chất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, tất cả các ý kiến nêu ra đều được ghi chép đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc và trả lời kịp thời .

Phát biểu tại hội nghị đối thoại, ông Lâm Hữu Tú - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng đã nêu rõ: Việc thực hiện đối thoại trực tiếp giữa  lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với cán bộ và nhân dân là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần phải được tiếp tục duy trì thường xuyên trong thời gian tới.

Thông qua đối thoại nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và của cơ quan, đơn vị mà được nhân dân phản ánh, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán`bộ nhân dân trên địa bàn xã, giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm.

                                                                                                                Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​