Xuân Trường tiêm Vắc xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm năm 2017

 

Nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ đàn vật nuôi, ổn định tình hình dịch bệnh và góp phần phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã. Từ ngày 20/12 đến hết ngày 31/12/2017, UBND xã Xuân Trường tổ chức tiêm phòng Vắc xin phòng bệnh cho gia súc gia cầm năm 2017.

Đối tượng tiêm phòng bao gồm: gà, vịt, ngan, (vịt xiêm) đẻ trứng giống, trứng thương phẩm, nuôi lấy thịt tại các hộ gia đình, các trang trại, cơ sở chăn nuôi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Theo Kế hoạch của UBND xã sử dụng tiêm phòng 100% Vắc xin phòng bệnh cúm H5N1 cho đàn gia cầm trong diện tiêm, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% cho phí tổ chức, vật nuôi, Vắc xin và công tiêm phòng cho đàn gia cầm của hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và đàn gia cầm của đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã.

Đài truyền thanh xã thường xuyên phát thanh trên loa đài về công tác tiêm phòng, nội dung, thời gian thực hiện tiêm phòng, lợi ích, quyền lợi và các quy định về tiêm phòng bắt buộc cho gia súc…để người chăn nuôi biết, nhốt giữ gia súc tiêm phòng đạt kết quả cao nhất. Kết quả, từ ngày 20/12 đến hết 31/12/2017, đã tiêm phòng 1.200 liều Vắc xin vịt, 8.760 liều gà, hao hụt 40 liều.

UBND xã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện tiêm phòng và sau tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc trên địa bàn xã. Xử phạt nghiêm chủ gia súc không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của pháp luật thú y và xem xét không hỗ trợ tiêu hủy gia súc khi dịch bệnh xảy ra.

Để đạt kết quả cao nhất, người chăn nuôi hưởng ứng tích cực để hạn chế sự lây lan của mầm bệnh, ngăn chặn gia cầm nhiễm bệnh bộc phát thành dịch, bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, góp phần phát triển chăn nuôi và an toàn vệ sinh thực  phẩm cho người tiêu dùng.

Pha Nguy​ễn​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​