Xuân Lộc không cấp phép cho các dự án đầu tư chăn nuôi heo

 

UBND huyện Xuân Lộc vừa phối hợp với Sở khoa học công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá đề án về tình hình môi trường trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của trung tâm Kĩ thuật tài nguyên môi trường và biển thuộc Sở khoa học công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh cho biết, qua phân tích các mẫu khí tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện nhận thấy, chỉ số an toàn trong môi trường không khí của huyện Xuân Lộc còn đạt khá tốt. Tuy nhiên đối với môi trường nước mặt tại các sông, suối, hồ, đập,…thì tỷ lệ ô nhiễm lại ở mức khá cao. Đặc biệt tại một số dòng suối nằm gần các trang trại chăn nuôi heo, các chỉ số ô nhiễm đều vượt xa ngưỡng cho phép. Qua đó, Trung tâm kĩ thuật tài nguyên môi trường và biển thuộc sở khoa học công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh cũng nêu một số các giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về môi trường; Bên cạnh đó cần tạo nhiều điều kiện để người dân có thể ứng dụng các công nghệ về xử lí môi trường đối với các ngành nghề kinh doanh có xả thải. Ngoài ra không khuyến khích đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường như: ngành dệt nhuộm, sản xuất cồn, sản xuất xi măng,…Tại buổi làm việc, ông Lê Khắc Sơn, phó chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cũng cho biết, trong thời gian qua, tình hình chất thải trong ngành chăn nuôi heo gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường của Xuân Lộc. Do vậy, trong thời gian gần đây địa phương cũng đã “nói không” với việc cấp phép cho các dự án đầu tư mới đối với ngành chăn nuôi này trên địa bàn.  

 

Hải Đình

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​