Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu

 

Năm 2013, xã Xuân Hiệp hoàn thành chương trình mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng sự nổ lực của hệ thống chính trị, của nhân dân trên địa bàn xã với những cách làm sáng tạo riêng, bức tranh về NTM trên địa bàn xã đã đổi thay từng ngày. Phát huy kết quả đạt được, không dừng lại ở đó Xuân Hiệp bước vào chặng đường mới xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến thực hiện thí điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu của huyện Xuân Lộc.

Khởi đầu

Xuân Hiệp là một trong 5 xã được huyện Xuân Lộc chọn thí điểm xây dựng Nông thôn mới nâng cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Là một trong những xã thực hiện thí điểm nên Xuân Hiệp nhận được nhiều sự quan tâm từ phía huyện, xong thực hiện xây dựng “nông thôn mới kiểu mẫu” trên nền tảng thành quả của xây dựng “nông thôn mới” xã vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức về các nguồn lực phát triển, đặc biệt về trình độ nhận thức của người dân là một trong những khó khăn lớn nhật. Để từng bước gỡ “vướng mắc” đó, xã đã tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân, cán bộ nhận thức rõ vai trò, hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Với phương châm “mưa dầm thấm đất” để thu hút sự tham gia của người dân, chính quyền địa phương bắt đầu huy động nguồn lực từ sự “chung sức” của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức dân để tạo ra phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ hộ gia đình đến tổ nhân dân, ấp và toàn thể cán bộ công chức của xã.

Xác định mục tiêu đầu tiên là đầu tư vào những nội dung trọng điểm để thúc đẩy sự phát triển, tạo sự thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn mới là các công trình giao thông, hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa, đầu tư cho nguồn nhân lực và các phương án sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tăng thu nhập bình quân đầu người... đảm bảo an sinh xã hội.

Thành quả

Khi bước vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM), dù gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện xong với ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức của xã, bằng nhiệt huyết, sự cố gắng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nhằm mang đến diện mạo mới cho xã nông thôn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Đồng Nai ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai) Xuân Hiệp tiếp tục thực hiện xây dựng các tiêu chí theo quyết định của UBND tỉnh gồm 19 tiêu chí với 47 chỉ tiêu.

DIỆN MẠO NTM.jpg

Ngay sau khi nhận được quyết định 1217/QĐ-UBND, UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/7/2017 về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017. Trong kế hoạch thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện đồng thời phân công nhiệm vụ gắn với vị trí chức năng của từng cán bộ công chức nhằm phát huy tối đa hiệu quả. Để phát huy vai trò nhân dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực trong dân, xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện như hiến đất, đóng góp ngày công, vật chất để tiếp tục mở rộng, làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn; kênh mương nội đồng phục vụ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động. Đầu tư kinh phí duy tu, sửa chữa và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa các ấp, thực hiện các chính sách an sinh xã hội…

Trung tâm Văn hóa thể thao- học tập cộng đồng.jpg

Qua quá trình thực hiện phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu đã thu hút người dân tham gia tích cực, bước đầu xã đạt được kết quả đáng khích lệ như đã thực hiện triển khai xây dựng 11 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài 10,62km, tổng kinh phí thực hiện là 17 tỷ 997 triệu đồng, trong đó huy động nguồn lực của nhân dân đóng góp được 3 tỷ 810 triệu đồng. Từ đó đã tạo nên những con đường giao thông thông suốt trên các tuyến đường nội đồng, ngõ xóm mà năm 2013 xã chưa thực hiện được. Đến nay 100% tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn xóm, đường chính nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa. Đảm bảo thực hiện tiêu chí sáng- xã đã vận động nhân dân đóng góp khinh phí thực hiện đảm bảo hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường xã quản lý đạt tỷ lệ 94,91%, với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” 4/4 ấp thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, vận động từng hộ gia đình chủ động chỉnh trang nhà cửa, tường rào, sắp xếp gọn gàng nhà ở, dọn dẹp vệ sinh thu gom rác thải, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp; cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư phát triển, 4/4 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ văn hóa thể thao và du lịch; xã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… đảm bảo chính sách an sinh xã hội; xã làm tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trậ tự- an toàn xã hội, các các bộ- công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị….

ảnh bài diện mạo NTMKM.jpg

Để ghi nhận những kết quả của sự cố gắng, nổ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân xã Xuân Hiệp trong quá trình thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, ngày 26/12/2017 Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đã thẩm định định hồ sơ, khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã để có cơ sở trình Hội đồng thẩm định Tỉnh đánh giá, xét công nhận xã Xuân Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​