Mô hình kinh tế hợp tác xã trên địa bàn xã Xuân Hiệp

 

Nhắc đến mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã Xuân Hiệp, người dân sẽ nghĩ ngay đến hợp tác xã(HTX) rau an toàn Lộc Tiến. Hợp tác xã HTX Rau an toàn Lộc Tiến hiện có 42 thành viên, với tổng số vốn điều lệ đăng ký 190.000.000 đồng.

Để tạo niềm tin cho các thành viên khi tham gia mô hình HTX và nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, ủy ban nhân dân xã đã vận động và hướng dẫn HTX rau an toàn Lộc Tiến làm chủ dự án cánh đồng lớn từ sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm rau an toàn và đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 4011/QĐ-UBND. Vào tháng 5 năm 2017, Ban Quản trị điều hành HTX đã tham dự lớp tư vấn HTX theo mô hình HTX Hán Quang (Đài Loan) (HTX do UBND tỉnh Đồng Nai mời). Trong năm vừa qua, HTX đang tích cực xúc tiến thương mại tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm rau an toàn của HTX, qua đó đã ký kết hợp đồng ghi nhớ với Chợ Đầu Mối Dầu Giây và đã hợp đồng 01 gian hàng tại Chợ Đầu Mối Dầu Giây để giới thiệu sản phẩm.

IMG20170514093534.jpg

Ngoài ra, HTX còn triển khai cung cấp các dịch vụ gồm bao bì sản phẩm và bạt phủ ni lông cho thành viên HTX. Từng bước đồng bộ kỹ thuật canh tác, xây dựng vùng nguyên liệu tiêu sạch, xây dựng thương hiệu rau sạch cho Hợp tác xã. Đi sâu vào công tác Hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn VietGahp. Các nội dung trên đã và đang được các thành viên trong HTX triển khai có hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn xã.

Với mục đích cung cấp kiến thức về việc đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, HTX Rau an toàn Lộc Tiến đã cử các thành viên tham gia tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và làm hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho HTX nhằm mục đích tạo uy tín cho thương hiệu “Rau an toàn Lộc Tiến” trên thị trường. Bên cạnh đó, HTX đã thành lập 01 tổ dịch vụ kinh doanh để cung cấp dịch vụ đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, …và xúc tiến tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm ra của HTX nhằm tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập cho các thành viên đồng thời đóng góp vào chỉ tiêu GDP của địa phương.


Điểm TT.KH&CN xã Xuân Hiệp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​