Xuân Lộc giao lệnh gọi nhập ngũ

 

Sáng ngày 10/2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuân Lộc  đã tổ chức lễ phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018. Đợt tuyển quân năm nay, huyện Xuân Lộc được trên giao chỉ tiêu 290 thanh niên nhập ngũ/ tổng số 362 thanh niên đủ sức khỏe, trong đó có 16 đảng viên. Đến thời điểm này, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Xuân Lộc đã hoàn tất các bước chuẩn bị để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phân công cán bộ xuống cơ sở cùng hội đồng nghĩa vụ quân sự 15 xã thị trấn thâm nhập nắm tình hình và vận động từng gia đình thanh niên yên tâm để con em lên đường bảo vệ Tổ quốc.

goi nhap ngu (1).BMPgoi nhap ngu (4).BMP 

​Lễ tòng quân năm nay diễn ra vào ngày 7/3/2018. Thanh niên Xuân Lộc nhập ngũ sẽ được đưa về các đơn vị: Sư đoàn không quân 377 Quân chủng phòng không không quân; Sư đoàn bộ binh 302; Bộ tham mưu Quân khu 7 và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

goi nhap ngu (5).BMP                                                                     N​gọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​