Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 ngành Thanh tra

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 26/01/2018 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai, ngày 27/02/2018, Cụm thi đua số 3 gồm các đơn vị: Thanh tra thị xã Long Khánh, Thanh tra huyện Cẩm Mỹ, Thanh tra huyện Thống Nhất, Thanh tra huyện Tân Phú, Thanh tra huyện Định Quán và Thanh tra huyện Xuân Lộc đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Cụm thi đua số 3 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tại huyện Tân Phú.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Văn Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Bá Đạt - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, các đồng chí là Lãnh đạo thanh tra của 06 huyện trong cụm thi đua số 3 và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan Thanh tra huyện

Tại Hội nghị, Đại diện Thanh tra huyện Tân Phú (Cụm trưởng Cụm thi đua số 3) đã thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số 3; Tiếp thu ý kiến đóng góp của Thanh tra các huyện, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Cao Văn Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Bá Đạt - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú; Thông qua Quyết định khen thưởng của Chánh Thanh tra tỉnh và tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2017; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số 3.

guuu.jpgguu.jpg

 

Đại diện Thanh tra thị xã Long Khánh, Thanh tra huyện Cẩm Mỹ, Thanh tra huyện Thống Nhất, Thanh tra huyện Tân Phú, Thanh tra huyện Định Quán và Thanh tra huyện Xuân Lộc ký kết giao ước thi đua và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

 guuuu.jpg

Các đơn vị quyết tâm thực hiện Kế hoạch phát động thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số 3 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Lê Thị Thu Oanh

Thanh tra huyện 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​