UBMTTQ huyện xuân lộc tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu và ký kết thi đua

Sáng ngày 2/3, UBMTTQVN Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu và ký kết thi đua năm 2018 với UBMTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.
ket giao uoc thi dua nam 2018 (1).BMPket giao uoc thi dua nam 2018 (2).BMP 
Theo đó. Nội dung ký kết thi đua trong năm 2018, UBMTTQ Việt Nam từ Huyện đến cơ sở sẽ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đặc biệt là Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể như cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai chương trình giảm nghèo bền vững thông qua việc xây dựng các mô hình giảm nghèo điểm tại các xã, thị trấn; tháng hành động vì người nghèo năm 2018 và tết vì người nghèo năm 2019. Phấn đấu vận động 500 triệu đồng Quỹ vì người nghèo trong năm 2018. Trong đó cấp Huyện vận động 200 triệu đồng và các xã ,thị trấn vận động 300 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, mở rộng các hình thức hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất cho người nghèo. Đồng thời tặng học bổng giúp trẻ em nghèo có điều kiện học tập.
ket giao uoc thi dua nam 2018 (3).BMP  

                                                        Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​