Biểu dương các đơn vị thực hiện tốt công tác BHYT toàn dân

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc vừa có văn bản biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ tịch UBND 6 đơn vị là Xuân Bắc, Suối Cao, Xuân Thành, Xuân Định, Xuân Phú  và Thị trấn Gia Ray trong công tác phát triền bảo hiểm y tế toàn dân và có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng trong 3 tháng đầu năm 2018.
z642784314675_40ec39bf66ac8c8f71314e0c30f4a28f.jpg 
Trong đó, đơn vị Thị trấn Gia Ray tăng 1,39%, các đơn vị còn lại tăng từ 0,30 đến 0,97%. Chủ tịch huyện cũng yêu cầu các đơn vị còn lại, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung các giải pháp nhằm tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung nắm cụ thể danh sách, thời gian số thẻ hết hạn, hoàn cảnh cụ thể của các hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kế hoạch tuyên truyền vận động, phấn đấu đến 30/6/2018 100% xã thị trấn hoàn thành chỉ tiêu được giao về BHYT toàn dân. Đối với học sinh là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, tuy nhiên hiện nay còn 23 đơn vị trường học chưa đạt tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%, phòng GDĐT huyện và Ban giám hiệu các trường cần tăng cường tuyên truyền và vận động mạnh thường quân mua tặng thẻ BHYT cho các em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế khám điều trị bệnh trên địa bàn cũng cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế…, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có tiêu chí đạt lớn hơn hoặc bằng 90% BHYT toàn dân.

tuyen truyen bao hiem y te den nguoi dan.jpg                                                                                             Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​