Trung ương khảo sát xây dựng đề án xây dựng NTM kiểu mẫu tại Xuân Lộc

 

Liên tục 2 ngày 12-13/03, Đoàn công tác nông thôn mới trung ương do Đ.c Trần Thanh Nam-Thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có chuyến khảo sát thực tế về tình hình kinh tế-xã hội tại huyện Xuân Lộc nhằm cụ thể hóa đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương này.

KIỂU MẪU TẠI XUÂN LỘC (7).JPG
KIỂU MẪU TẠI XUÂN LỘC (10).JPGKIỂU MẪU TẠI XUÂN LỘC (8).JPG
KIỂU MẪU TẠI XUÂN LỘC (3).JPGKIỂU MẪU TẠI XUÂN LỘC (2).JPG

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho biết, đến nay, đề cương của đề án đã cơ bản hoàn tất. Xuân Lộc sẽ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu dựa trên lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững. Trong đó cần tập trung vào việc hình thành nên các cánh đồng lớn, các chuỗi liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình sản xuất cần áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới và hiện đại đối với hầu hết các khâu trong qui trình sản xuất. nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, theo đó góp phần kéo giảm giá trị đầu vào. Đồng thời nâng cao giá trị đầu ra cho sản phẩm.  ,...Cũng theo mục tiêu phấn đề của án này, đến năm 2021, giá trị thu hoạch bình quân trên một hecta trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của huyện Xuân Lộc sẽ đạt trên 180 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt trên 70 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm khác có chi trả dịch vụ y tế đạt trên 98%,…Phát biểu tại chuyến làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, cả nước có 4 địa phương được Chính Phủ chọn để thực hiện thí điểm mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Theo lộ trình, các huyện này sẽ phải cơ bản hoàn tất các tiêu chí vào năm 2020 và đây sẽ là cơ sở để Trung ương hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cấp huyện để nhân rộng ra cả nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cũng lưu ý, trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, Xuân Lộc cần tập trung xây dựng các hợp tác xã kiểu mẫu với việc ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất. Nông nghiệp của Xuân Lộc phải hướng đến các tiêu chuẩn sạch nhằm hướng tới các thị trường xuất khẩu. Điển hình như phấn đấu đến năm 2020, Xuân Lộc có 60% các loại nông sản đạt chuẩn sạch theo tiêu chuẩn Viet Gap, Global Gap. Trong đó có ít nhất từ 10%-20% đạt chuẩn Global Gap,...

 

Hải Đình 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​