Thông báo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

Kể từ ngày 15/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đối với 04 thủ tục hành chính gồm:

1. Cấp giấy phép xuất bản tin;

2. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;

3. Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp;

4. Cho phép họp báo (trong nước)

 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng và tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện

4565.jpg

4566.jpg
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​