HĐND tỉnh giám sát tại trung tâm y tế huyện xuân lộc

 

Sáng ngày 11/5, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh  đơn vị Huyện Xuân Lộc do bà Nguyễn Thị Cát Tiên làm trưởng đoàn cùng đại diện một số sở ngành liên quan của Tỉnh gồm: Sở tài chính; sở y tế; Bảo hiểm xã hội Tỉnh  đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế trên địa bàn và thực hiện quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế Huyện Xuân Lộc.

VIDEO.00_00_00_30.Still026.bmp

Trong thời gian qua công tác xây dựng, triển khai, công khai quy trình khám chữa bệnh được Trung Tâm y tế Huyện thực hiện đúng quy định. Đặc biệt việc bố trí, tiếp nhận, quản lý bệnh nhân theo phần mềm điện tử đã giảm bớt phiền hà không đáng có phát sinh từ thủ tục hành chính. Bên cạnh đó Trung tâm y tế Huyện đã thực hiện khám chữa bệnh theo quy trình một cửa và có nhiều điểm mới nên chất lượng khám chữa bệnh chất lượng hơn so với trước. Công tác bố trí khám bệnh và cấp phát thuốc cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được Trung tâm chú trọng thực hiện. Cụ thể đối với bệnh nhân ngoại trú, Trung tâm đã tăng cường thêm nhân viên ở quầy thuốc , liên thông với phòng khám và thu viện phí nhằm giảm bớt thời gian đi lại cho bệnh nhân.  Theo thống kê năm 2017 Trung tâm y tế Huyện Xuân Lộc đã tiếp nhận và khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT ngoại trú gần 180 ngàn lượt; nội trú trên 59 ngàn lượt; Quý I năm 2018 khám chữa bệnh ngoại trú cho trên 35 ngàn 400 lượt bệnh nhân có thẻ BHYT và nội trú cho trên 14 ngàn 800 lượt bệnh nhân.

VIDEO.00_00_01_09.Still025.bmp

Tại buổi giám sát Trung tâm y tế Huyện Xuân Lộc củng nêu lên một số khó khăn và kiến nghị đề xuất như: Tình trạng thiếu nhân lực y tế có trình độ kỹ thuật cao đang là rào cản cho việc triển khai các kỹ thuật mới. Do đó HDNd, UBND Tỉnh cần quan tâm có cơ chế thu hút đải ngộ đủ mạnh để điều tiết bác sỹ về công tác tại các địa phương xa trung tâm Tỉnh và khu vực đô thị; có hệ thống phần mềm thống nhất giữa cơ sở khám chữa bệnh và BHYT…

 

T​uệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​