Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 10/5/2018, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là hộ dân bảo vệ rừng) tại nhà văn hóa ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường.

Tại hội nghị, đã được nghe ông Nguyễn Đại Dương - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai tuyên truyền một số nội dung về chính sách dịch vụ chi trả môi trường rừng theo chính sách xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 99/2010NĐ-CP ngày 24/9/2010, Nghị định số 41/2017NĐ-CP ngày 05/4/2017, Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017, chính sách pháp luật về bảo vệ rừng 2018. Đồng thời, tập trung thảo luận, trao đổi trực tiếp giữa người dân và cán bộ tuyên truyền về những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách, để hiểu rõ và nắm được các kiến thức quản lý và sử dụng hiệu quả dịch vụ chi trả môi trường rừng.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân địa phương về trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi trong việc quản lý bảo vệ rừng, góp phần điều hòa khí hậu, cân bằng môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn, hạn chế tác hại của thiên tai. Bên cạnh, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, tạo điều kiện để quản lý sử dụng tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp đạt hiệu quả lâu dài và bền vững, qua đó giúp cho người dân gắn bó với rừng và bảo vệ rừng tốt hơn.

Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​