Tập trung sản xuất vụ Hè Thu năm 2018

Hàng năm, vụ Hè Thu là vụ sản xuất chính với diện tích gieo trồng lớn nhất. Do sản xuất vào chính mùa mưa, nên phụ thuộc nhiều vào thời tiết và cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Chính vì vậy, ngày 08/5/2018, UBND huyện Xuân Lộc ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về sản xuất vụ Hè Thu năm 2018. Theo đó, dự kiến vụ Hè Thu năm 2018 gieo trồng với tổng diện tích 16.676,9 ha, tăng 48,4 ha so với cùng kỳ. gồm:

- Cây lương thực: 8.341 ha. Cụ thể: Lúa 3.807 ha, bắp 4.534 ha.

- Cây có bột: 5.195 ha. Cụ thể: Mỳ 4.999 ha, lang 48 ha, cây bột khác 148 ha.

- Cây thực phẩm: 1.548,9 ha. Cụ thể: Rau các loại 1.091,3 ha, đậu các loại 457,6 ha.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 1.032 ha. Cụ thể: Đậu phộng 136 ha, đậu nành 10 ha, mía 858 ha, mè 28 ha.

- Cây khác: 560 ha. Cụ thể: cây huệ 15 ha, cây thức ăn gia súc 490 ha, cây khác 55ha.

Đồng thời, UBND huyện đã khuyến cáo thời gian xuống giống, chỉ đạo công tác chuẩn bị về thủy lợi, khuyến nông, bảo vệ thực vật để hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Hè Thu đạt hiệu quả.

 

          Lê Thị Xuân Trang -​ Phòng NN&PTNT                         

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​