Gần 40% diện tích cây trồng ở Xuân Lộc áp dụng tưới nước tiết kiệm

 

Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và dự báo lượng nước ngầm ngày càng sụt giảm, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm vào sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê đến nay trên địa bàn Huyện Xuân Lộc có gần 6.000 ha đất sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, chiếm 37,3% so với diện tích có nhu cầu nước tưới. Trong đó, phương pháp tưới gốc nhỏ giọt được sử dụng nhiều hơn với gần 3.100 ha; phương pháp tưới phun mưa gần 2.900 ha,.

Hầu hết các cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện đã được nông dân áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, như: sầu riêng, chôm chôm, cam, quýt, bưởi, tiêu, cà phê, thanh long và cả các loại rau ăn lá và ăn trái. Với việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm đã giúp nông dân quản lý hữu hiệu dinh dưỡng, tiết kiệm phân bón, tăng năng suất, chất lượng nông sản, từ đó nâng cao thu nhập so với tưới truyền thống. 

​Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​