Xuân Lộc 81,85% người dân tham gia BHYT

 

Tính tới thời điểm 12/6, huyện Xuân Lộc có 197.247/240.986 người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 81,85%. Trong đó các đơn vị có số lượng người dân tham gia BHYT cao như: Xuân Định đạt 93,55%; Xuân Phú 92,1% và Xuân Thọ đạt tỷ lệ gần 91%; các xã còn lại có số lượng người dân tham gia BHYT đạt từ 80,19 đến 89,34%. 02 xã có tỷ lệ đạt thấp là: Xuân Hòa đạt 75,25% và Xuân Bắc mới đạt 75,41%.

587fde8c6d3e8360da2f.jpg

Thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơn quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp nhằm tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung nắm cụ thể danh sách, thời gian số thẻ hết hạn, hoàn cảnh cụ thể của các hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế để có kế hoạch tuyên truyền vận động, phấn đấu đến 30/6/2018 100% xã thị trấn hoàn thành chỉ tiêu được giao về BHYT toàn dân. Song song đó, các cơ sở y tế khám điều trị bệnh trên địa bàn cũng cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao ý thức trách nhiệm và đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám điều trị bệnh bằng bảo hiểm y tế…, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có tiêu chí đạt lớn hơn hoặc bằng 90% BHYT toàn dân.

                                                                             Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​