Kiểm tra công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018 tại xã Xuân Thành

 

Sáng ngày 12/6/2018, tại hội trường UBND xã Xuân Thành, Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai và Hội khuyến học huyện Xuân Lộc đã tổ chức kiểm tra hoạt động công tác khuyến học- khuyến tài 6 tháng đầu năm 2018 đối với Hội khuyến học xã Xuân Thành. 

Thành phần tham dự có đồng chí Nguyễn Trùng Phương - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai, đồng chí Phí Thị Hợi - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Xuân Lộc. Về phía địa phương có đồng chí Lê Thị Nhung - Thường trực Đảng ủy xã, đại diện Hội khuyến học xã và đại diện các Chi Hội khuyến học trên địa bàn xã.

 xsxs.jpg
Ảnh: Kiểm tra công tác khuyến học tại xã Xuân Thành.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Hội khuyến học đã báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm Hội đã phát triển được 81/150 hội viên, đạt tỷ lệ 54% so với kế hoạch nâng tổng số hội viên lên 1855/10.293 dân số. Công tác vận động quỹ khuyến học trong 6 tháng đầu năm được 427 triệu đồng, tổ chức nuôi được 470 con heo đất thu được trên 235 triệu đồng. Hội đã tổ chức khen thưởng cho 105 giáo viên 1.448 học sinh đạt thành tích xuất sắc, cấp 247 suất học bổng với số tiền trên 220 triệu đồng.

Qua kiểm tra, nhìn chung Hội khuyến học xã đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học- khuyến tài đều đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra như: Công tác củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên mới, công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài, việc triển khai đăng ký Gia đình học tập, Cộng đồng học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng, ngoài ra Hội còn tổ chức nuôi heo đất gây quỹ khuyến học và thu hội phí đạt theo yêu cầu.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trùng Phương - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai đã biểu dương Hội khuyến học xã trong thực hiện công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và mong rằng trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội khuyến học xã Xuân Thành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

                                                                              ĐTT. KHCN xã Xuân Thành

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​