Sở Công thương tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản hướng dẫn hồ sơ đánh giá tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao

 

Ngày 05/6/2018, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 1970/SCT-TM về hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao để tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

cho suoi cat.jpg

Hình: Chợ Suối Cát đạt chuẩ​n chợ văn hóa

Đối với các xã có chợ đang hoạt động trong quy hoạch mạng lưới chợ, một số nội dung như: Số điểm kinh doanh trong nhà lồng chính của chợ đang hoạt động, khai thác đạt trên 80% tổng số điểm kinh doanh thiết kế của chợ; Chợ không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người đối với hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; Tổ chức quản lý chợ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của đơn vị (về thu, chi, đóng góp ngân sách, thanh quyết toán), thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo quy định; Không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi, bán hàng rong gây mất trật tự trong phạm vi chợ; không có tụ điểm kinh doanh tự phát hoạt động trên địa bàn xã.

Đối với xã không có chợ đang hoạt động trong quy hoạch mạng lưới chợ, nội dung về đánh giá xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là xã được đánh giá có siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt yêu cầu theo quy định. Đối với xã có dân số dưới 15.000 người (tại thời điểm thẩm định) thì hồ sơ minh chứng tối thiểu là 01/cửa hàng tiện lợi/cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn; đối với xã có dân số trên 15.000 người thì hồ sơ minh chứng tối thiểu là 02 cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn theo quy định.

Các nội dung trong hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế từng địa phương.

                                                                Phạm Văn Nam  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​