Thẩm tra các báo cáo tờ trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

 

Sáng ngày 4/7, Ban pháp chế HĐND Huyện đã có buổi thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; Tòa Án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 –2021.

VIDEO.00_00_25_16.Still086.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và thẩm tra các báo cáo về: Tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và các báo cáo chuyên đề về trật tư an toàn xã hội ; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Công tác cải cách hành chính; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo của viện kiểm sát nhân dân Huyện về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm; báo cáo của tòa án nhân dân Huyện về kết quả xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.   

VIDEO.00_00_35_09.Still087.jpg

Qua nghe báo cáo và quá trình thẩm tra, Ban pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của các ngành liên quan. Đồng thời đề nghị tổng hợp các ý kiến đóng góp hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2016 –2021.

                                                                                       Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​