Xuân Lộc hiến 1674 đơn vị máu

 

6 tháng đầu năm 2018, huyện Xuân Lộc đã vận động hiến dược 1674 đơn vị máu đạt 84,5 chỉ tiêu kế hoạch.

Các đơn vị có số lượng người hiến máu nhiều đó là: công ty Đonastandar 443 đợn vị, phòng GDĐT 196 đơn vị, trường THPT Xuân Hưng 180 đơn vị và trường THPT Xuân Lộc gần 130 đơn vị máu.

IMG_20180710_094549.jpg

Được biết: trong năm 2018, huyện Xuân Lộc được giao chỉ tiêu vận động 2000 đơn vị máu, tăng hơn 50 đơn vị so với năm 2017. Qua phong trào nhiều địa phương đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện như các trường THPT, các xã Xuân Phú, Suối Cao, Bảo Hòa, Ban quản lý rừng phòng hộ. Đặc biệt là công ty Đonastandar đã phối hợp cho công nhân hiến 2 đợt máu góp phần cho Xuân Lộc thực hiện chỉ tiêu hiến máu tỉnh giao. Tuy nhiên theo đánh giá, vẫn còn một số xã chưa quan tâm đến phong trào nên kết quả hiến máu đạt thấp như: Xuân Bắc, Xuân Hưng, Xuân Thọ, Xuân Định, Xuân Hiệp, Xuân Thành, Xuân Hòa và Xuân Trường. Những tháng còn lại cuối năm 2018 các đơn vị này cần nỗ lực hơn trong công tác tuyên truyền nhằm giúp huyện  vận động thêm 362 đơn vị máu nửa mới đạt chỉ tiêu tình giao.

 

                                                                                        Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​