Xuân Trường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Ngày 06/10/2018, UBND xã Xuân Trường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã.

​Theo báo cáo, UBND xã đã triển khai Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 20/9/2018 về hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”. Đồng thời, ban hành Công văn số 585/UBND  ngày 02/10/2018 về tổ chức dọn vệ sinh, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã. Kết quả, UBND xã đã huy động cán bộ, công chức, lực lượng Công an - Quân sự tham gia dọn vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở cơ quan, phòng làm việc, nơi sinh hoạt Công an-Quân sự xã, kết quả có 37 lượt lực lượng tham gia.

81b97fc82ce7ccb995f6.jpg

Đối với các ấp đã tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia chỉnh trang nhà ở, dọn vệ sinh nhà văn hóa các ấp, nhà rông ấp Trung Sơn, các tuyến đường giao thông nông thôn, khu vực dân cư, đăng ký thu gom rác, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trồng hoa 07 tuyến đường tại ấp: Trung Hưng, Trung Nghĩa, Gia Hòa, Bàu Sen, Trung Hiếu.

2126c8179b387b662229.jpg

Ngoài ra, tuyến đường cây số 5 ấp Trung Lương, UBND xã vận động Chùa Lam Viên hỗ trợ 50 chậu hoa, UBND xã hỗ trợ 50 cây hoàng yến để trồng dọc 02 bên tuyến đường dài 250m tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.


Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​