Xuân Lộc giao ban trực tuyến công tác CCHC và BHYT tháng 11

 

Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa huyện và các xã thị trấn về tình hình thực hiện cải cách hành chính và bảo hiểm y tế tháng 11 năm 2018. Đồng chí Huỳnh Thị Lành - UVTV huyện ủy – PCT.UBND huyện chủ trị hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được như: công tác CCHC đạt được kết quả quan trọng, gần 100% tài khoảng IOFFICE của cán bộ, công chức, viên chức được kích hoạt hoạt động và thực hiện các giao dịch trong văn bản điện tử; việc triển khai nội dung phần mềm lưu trữ hồ sơ, giấy tờ có hiệu quả; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai thực hiện tốt, các cơ quan, đơn vị đều triển khai áp dụng chử ký số và chứng thư số…

 20181121_082216.jpg

Hội nghị dành nhiều thời gian đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời ngian tới đó là:  Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc chấp hành chào cờ sang thứ hai hàng tuần ở một vài xã, cơ quan đơn vị còn chưa nghiêm… Phát biểu kết luật hội nghị, phó chủ tịch UBND huyện – Huỳnh Thị Lành cho rằng: hồ sơ thủ tục hành chính gửi qua đường bưu diện trong năm 2018 là không đạt kế hoạch đề ra, việc giải quyết hồ sơ cho người dân còn trể hẹn, còn để dân phản ánh trên tổng đài 1022. Bên cạnh đó, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã thị trấn tuy có tăng lên nhưng chưa cao, toàn huyện đạt 83,08% tỷ lệ người dân tham gia BHYT, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện phát triển mới và tái ký đối với các thẻ đã hết hạn. các xã đã đạt danh hiệu NTM kiểu mẫu là Xuân Định, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Phú, và Xuân Hiệp phải có những giải pháp để giữ vững tỷ lệ số người dân tham gia BHYT đạt trên 90% .                                                                        

 

                                                          Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​