Xuân Phú tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra HIV và Heroin đối với thanh niên nhập ngũ năm 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 1130/KH-NVQS ngày 25/10/2018 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Xuân Lộc về việc tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra HIV và Heroin đối với thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (CAND) năm 2019.

Sáng ngày 26/11 tại Trạm Y Tế xã, Hội đồng NVQS xã Xuân Phú phối hợp cùng Hội đồng NVQS huyện Xuân Lộc tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra HIV và Heroin đối với thanh niên nhập ngũ năm 2019.

Mục đích của đợt khám sức khỏe này nhằm bảo đảm tốt về tiêu chuẩn sức khỏe cho những thanh niên thi hành NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019. Loại bỏ, ngăn chặn không để cho các đối tượng bị nhiễm HIV và Heroin vào Quân đội theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Liên bộ Y tế - Bộ quốc phòng. Thông tư số 140/2015/TT-BQP, ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

3773.JPG3774.jpg

Tổng số thanh niên trên địa bàn xã Xuân Phú đủ điều kiện chính trị, văn hóa, gia cảnh khám sức khỏe, kiểm tra HIV và Heroin sau khi đã được xét duyệt chính trị hai cấp và đã được kiểm tra sơ tuyển sức khỏe là 123 thanh niên. Được biết, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng gia đình và thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt công tác điều động thanh niên khám sức khỏe đúng theo kế hoạch, Hội đồng NVQS xã đã phân công cho các thành viên, đảng ủy viên phụ trách địa bàn tổ chức đôn đốc, điều động thanh niên đến khám sức khỏe đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng đối tượng, đủ quân số.

Sau một buổi điều khám đã có tổng số 113/123 thanh niên đến Trạm Y Tế để thực hiện khám sức khỏe, kiểm tra HIV và Heroin. Số thanh niên còn lại, Hội đồng NVQS xã tiếp tục phối hợp với ban ấp tổ chức vận động đưa đi khám vét theo lịch khám của các xã khác trên địa bàn huyện để đạt chỉ tiêu 100% thanh niên được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019.

                                                               Điểm TTKHCN xã Xuân Phú

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​