Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018

 

Ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Để các quy định của Luật Tố cáo năm 2018 đi vào thực tiễn công tác thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư nói chung và đơn thư Tố cáo nói riêng trên địa bàn huyện. Ngày 05/12/2018, UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn huyện.   

Ngày 14/12/2018, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018 đến 105 người là cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; lãnh đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể, công chức tư pháp, địa chính, cán bộ phụ trách công tác tiếp dân của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 thanhtra1.jpg

Ths. Lê Thị Thu Oanh - Phó Chánh Thanh tra huyện t​riển khai Luật Tố cáo năm 2018 tại Hội nghị.

 

 thanhtra12.jpg
 Một phần ​quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo, phân tích các điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 so với Luật Tố cáo năm 2011, như: sự cần thiết xây dựng Luật Tố cáo năm 2018; quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Tố cáo năm 2018; phạm vi điều chỉnh, áp dụng pháp luật tố cáo và giải quyết tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm của tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm cùng một số nội dung khác.

                                                                                           Thanh tra H

uyện.

 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​