Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Sáng ngày 14/12/2018 vừa qua, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn huyện.

 Untitled1.jpg

Hội nghị tổng kết kinh tế tập thể năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 Tham dự Hội nghị có Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh, lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND huyện, cùng lãnh đạo các ban ngành của huyện. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham dự của các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cán bộ phụ trách kinh tế tập thể cùng đại diện các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ hợp tác và Câu lạc bộ năng suất cao trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn huyện Xuân Lộc và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Qua đó đã đánh giá những mặt làm được và những mặt còn hạn chế trong hoạt động xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện trong năm 2019. Đến nay, toàn huyện có 48 hợp tác xã, 01 quỹ tín dụng nhân dân và 01 chi nhánh hợp tác xã với 4.125 thành viên, 1.436 lao động, tổng vốn điều lệ đăng ký 146.936 triệu đồng. Tổng số tổ hợp tác 47 với 712 tổ viên và tổng số câu lạc bộ năng suất cao là 362, với 9.858 thành viên.

Untitled2.jpgUntitled234.jpg

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động kinh tế tập thể năm 2018 được UBND huyện khen thưởng tại Hội nghị

 Đây là dịp để lãnh đạo các ban ngành gặp gỡ, trao đổi với các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ hợp tác và Câu lạc bộ năng suất cao trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Cũng trong dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 18 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh tế tập thể năm 2018.

Kim Duyên (Phòng Tài chính - Kế hoạch)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​