Đội ngũ công chức Tư Hộ Tịch của huyện Xuân Lộc tham dự tập huấn cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Ngày 26/12/2018, tại Trường Đại học Đồng Nai công chức tư pháp hộ tịch huyện và các xã, thị trấn tham dự tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch theo Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch là biện pháp số hóa (điện tử hóa) thông tin hộ tịch của cá nhân, trong đó có thông tin khai sinh – là thông tin hộ tịch gốc. Ngoài ra, các trường thông tin như kết hôn, ly hôn, thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, khai tử... cũng được cập nhật vào hệ thống dữ liệu và được coi là thông tin "động", có giá trị làm cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn sống.

Tham dự tập huấn đợt này, đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch huyện, và các xã, thị trấn sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để khai thác và sử dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Góp phần ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc, hình thành CSDL hộ tịch điện tử tập trung, có sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, có sự phân quyền, phân cấp hợp lý giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch theo đơn vị hành chính, theo cấp quản lý; bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký hộ tịch, tiến tới đăng ký trực tuyến; bảo đảm kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

 

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyệ​n

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​