Xuân Lộc tổng kết hoạt động hội nông dân

Chiều ngày 27/12, Hội nông dân Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

AA.00_01_46_05.Still112.jpg

Năm 2018 công tác củng cố, xây dựng tổ chức được Hội nông dân Huyện Xuân Lộc chú trọng. Theo đó trong năm kết nạp mới 1.697 nâng tổng số hội viên hiện có trên 24 ngàn hội viên. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển bền vững được các cấp Hội thực hiện hiệu quả. Kết quả trong năm 2018 toàn Huyện đã có  21.901  hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét đã có: 13.141 Hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 60% so với số hộ đăng ký. Cụ thể cấp Trung ương: 36  hộ, cấp tỉnh 325 hộ, cấp Huyện 2.628 hộ và cấp cơ sở: 10.141 hộ. Đối với công tác đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo. Trong năm, Hội vận động các hộ khá giàu, các mạnh thường quân đóng góp giúp đỡ 1.607 hộ khó khăn như cho mượn tiền không tính lãi 150 triệu đồng, 495  ngày công, 3.515 kg lương thực, 1.575 cây con giống các loạiBên cạnh đó Hội nông dân huyện còn vận động sửa chữa 02 căn nhà cho hội viên nông dân nghèo ở xã Xuân Tâm và Xuân Thọ trị giá 30 triệu đồng.
AA.00_01_43_03.Still111 (1).jpg

Năm 2019, Hội nông dân Huyện Xuân Lộc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; Tập trung tuyên truyền nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách pháp luật của nhà nước. ;Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, làm tốt vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời tổ chức và thực hiện tốt 03 phong trào thi đua lớn trong tổ chức Hội, trọng tâm là phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí kiểu.

 

Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​