Huyện ủy Xuân Lộc kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng năm 2018

Ngày 26/12/2018,  Huyện ủy Xuân Lộc do bà Huỳnh Thị Lành - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy xã Xuân Trường năm 2018.

77e654000531e66fbf20.jpg


Tại buổi kiểm tra, Đảng ủy xã đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và bảng tự chấm điểm và xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2018 (theo từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng). Hiện nay, Đảng bộ xã Xuân Trường có 15 chi, bộ trực thuộc (trong đó có 8 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học, chi bộ Công an, cơ quan, quân sự) và 328 đảng viên. Ngày 18/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về “Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018” và đã triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ xã. Trong quá trình thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ xã kịp thời chỉ đạo, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm theo từng tháng, quý , đồng thời, kịp thời đôn đốc chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm và một số nội dung chỉ đạo của cấp trên.

Qua công tác kiểm tra, nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện trong năm 2018, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính trị trong những năm tiếp theo. Từ đó, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân tích chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018.

Kết luận tại buổi kiểm tra, bà Huỳnh Thị Lành - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện  đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy xã Xuân Trường năm 2018, mặc khác, cần khắc phục tiếp tục tăng cường về công tác quản lý tôn giáo, trật tự xây dựng, thu nợ giao thông nông thôn, việc thực hiện Đề án 02 của Huyện ủy. Qua xem xét, đánh giá, đóng góp ý kiến của các thành viên, đoàn kiểm tra đã đánh giá Đảng ủy xã đạt 94 điểm, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

                     Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​