Đoàn kiểm tra Huyện ủy kiểm tra tại xã Suối Cao

Chiều ngày 25/12/2018, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy huyện Xuân Lộc do bà Huỳnh Thị L​ành – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Su​ối Cao về kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng năm 2018.

 Untitled1.jpg
Ông Lê Sanh – Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả tại buổi làm việc (Ảnh: Hoài Lê)

 Đảng bộ xã Suối Cao hiện có 13 chi bộ trực thuộc (06 chi bộ ấp; 03 chi bộ giáo dục; 01 chi bộ y tế; 01 chi bộ cơ quan; 01 chi bộ công an và 01 chi bộ quân sự) với 271 đảng viên.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thành công Đại hội Nông dân xã khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/HU (khóa VI), Nghị quyết 17-NQ/ĐU về mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Có 249/264 đảng viên đạt 94,31%; đoàn viên, hội viên có 2867/3918 lượt đạt 73,1%, 1575/2214 lượt hộ dân đạt 71,13%.

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), triển khai cho 248/264 đảng viên đạt 94%, triển khai bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên có 121/137 đạt tỷ lệ 88,32%.

Trên lĩnh vực công tác cán bộ được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của đảng ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất xã hội đạt 1108,3 tỷ đồng, đạt 106,4% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2017 (NQ 1049 tỷ đồng). Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 605, 4 tỷ đồng, đạt 111,3%, tăng 18,1% so với năm 2017 (NQ 543,7 tỷ đồng). Ngành CN-TTCN đạt 144,9 tỷ đồng đạt 101,5% kế hoạch năm, tăng 9% so với năm 2017, giá trị thương mại dịch vụ 109,4 tỷ đồng đạt 100,3% kế hoạch.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội, hộ nghèo, hộ dân tộc, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó quỹ đền ơn đáp nghĩa 6/6 triệu đồng đạt 100%, quỹ vì người nghèo 14.000.000/12.700.000 vượt chỉ tiêu giao, quỹ khuyến học 11.936.000/11.936.000 đạt 100%. Vận động xây dựng 04 căn nhà tình thương trị giá 208 triệu đồng.

Về Quốc phòng – an ninh, ANCT-TTATXH được giữ vững ổn định, lực lượng Công an – Quân sự phối hợp bảo vệ an toàn trong các ngày cao điểm, làm tốt các bước tuyển quân, giao quân đạt 100%.

Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường vai trò giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trọng tâm gắn phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Untitled12.jpg 
 
 Bà Huỳnh Thị Lành – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại buổi kiểm tra (Ảnh: Hoài Lê)

 Kết luận tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Lành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, UBND, UBMTTQ VN xã thực hiện và đạt được. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, vận động người dân thu gom rác thải, sử dụng nước sạch, trang bị máy lọc nước tại nhà. Về công tác chính quyền, cải cách hành chính trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ qua đường bưu điện đạt tỷ lệ cao, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia BHYT.

Đặc biệt, phải chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018 về công tác chính quyền, công tác cán bộ và trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Về công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo Điều lệ Đảng, nhiệm vụ được tổ chức phân công và giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên.

 

                                                                   Hoài Lê –​ VP. UBND xã Suối Cao​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​