Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc tổng kết hoạt động năm 2018

 

​        Ban tuyên giáo huyện uỷ Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

 Trong năm 2083 Việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời với số lượng cán bộ Đảng viên, đoàn viên và hội viên tham gia học tập đạt tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được các cơ sở Đảng, các ban ngành đoàn thể các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện tốt, đã tạo được không khí thi đua sôi nổi  trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Việc chào cờ và sinh hoạt mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai hàng tuần được duy trì thường xuyên, huyện đã tổ chức thành công “hội thi thuyết trình về nội dung học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệc, các mô hình làm theo còn được gắn kết với phong trào thi đua dân vận khéo đã vận động được hàng tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, khuyến học khuyến tài và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

IMG_UPLOAD_20181227_141657.jpg 
 Nhìn chung, công tác tuyên giáo trong năm có nhiều khởi sắc, công tác giao ban hàng tháng đã dần đi vào nề nếp, song việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội còn hạng chế, việc thực hiện nội dung cuộc vận động làm theo tấm gương của Bác  ở một số nơi còn thụ động, chưa có sự sáng tạo trong thực hiện.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ban tuyên giáo Huyện Ủy tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác huấn học của ban tuyên giáo các xã Thị Trấn, tuyên huấn các cơ quan đơn vị đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng ở các xã thị trấn. Dịp này các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương khen thưởng.

                                                                                                              Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​