Xuân Lộc tổng kết hoạt động của hội cựu chiến binh

 

Hội cựu chiến binh Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Từ đó cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các cấp Hội đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn; 1 ngàn ngày công lao động, tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm. thực hiện quản lý 59 tuyến đường với chiều dài 43km theo các tiêu chí: “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn . Bên cạnh đó hội còn thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, công tác nghĩa tình với đồng chí đồng đội. Cụ thể trong năm Hội đã vận động hội viên giúp nhau vốn sản xuất với số tiền gần 400 triệu đồng; 590ngày công lao động và hàng ngàn cây con giống các loại. Ngoài ra thông qua việc quản lý vốn vay ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội Huyện hội đã giải ngân cho hội viên vay vốn vay vốn chăn nuôi sản xuất với tổng số tiền 4 tỷ 154 triệu đồng.

AA.00_03_31_13.Still063.jpg

Năm 2019, Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Lộc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, hội viên; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho hội viên.

AA.00_05_27_01.Still064.jpg

Dịp này, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội được Hội cựu chiến binh Huyện biểu dương, khen thưởng.

                                                                   

 

                                                            Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​