Huyện Xuân Lộc hưởng ứng “ngày đất ngập nước năm 2019”

 

Ngày 27/02/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức các họat động hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2019” trên địa bàn huyện Xuân Lộc với chủ đề “Ngăn chặn suy kiệt đất ngập nước để chống biến đổi khí hậu” với các nội dung sau:

 ssd.jpg

- Tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước.

 

- Tổ chức lồng hép các hoạt động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước và hạn chế tối đa việc tháo nước, gấy mất nước tại các vùng đất ngập nước để góp phần chống lại biến đổi khí hậu.

- Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phát hiện và biểu dương, khen thưởng; động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thời gian thực hiện từ ngày 27/02/2019 đến ngày 05/03/2019.

 

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​