Tiếp và làm việc đoàn công tác huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

 

Ngày 08/3/2019, lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc đã tiếp và làm việc với đoàn công tác huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do ông Lê Công Lý - Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, cùng với các ngành chuyên môn và Chủ tịch 15 xã, thị trấn của huyện Phụng Hiệp tham gia.

Tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên - Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những bước tiến trong chặng đường dài tập trung phát triển nông nghiệp.

Qua đó, lãnh đạo huyện Phụng Hiệp nêu lên những khó khăn, dẫn đến việc xây dựng nông thôn mới rất chậm (4/15 xã đạt NTM). Đó là chưa chuyển đổi được cơ cấu cây trồng (1/2 diện tích đất nông nghiệp trồng lúa), chưa phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nên thu nhập bình quân và giá trị sản xuất bình quân còn rất thấp, từ đó dẫn đến rất khó vận động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới.

 hg.jpg

Sau khi làm việc tại huyện, đồng chí Lê Khắc Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã hướng dẫn đoàn công tác huyện Phụng Hiệp tham quan một số mô hình sản xuất, các trung tâm văn hóa xã của huyện Xuân Lộc để giúp huyện bạn có cái nhìn tổng quát hơn.

                                                          Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​