Huyện Xuân Lộc tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Xuân Lộc năm 2019

 

Nhằm khơi dậy phong trào sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng, khuyến khích việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, học tập góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; tìm kiếm và phát hiện những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp cụ thể, thiết thực có tính ứng dụng vào sản xuất, đời sống để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia, tạo được hiệu ứng tích cực và sự quan tâm của toàn xã hội. Huyện Xuân Lộc đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Là đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng có tuổi đời từ 06 đến 19 tuổi đang sinh sống, học tập và công tác tại huyện Xuân Lộc.

- Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là của một cá nhân hoặc tập thể, mỗi tác giả có thể tham gia dự thi với nhiều ý tưởng.

- Những ý tưởng, giải pháp kỹ thuật đã được công nhận ở những năm trước không được tham gia dự thi.

2. Lĩnh vực dự thi: Cuộc thi được tổ chức ở các lĩnh vực:

- Đồ dùng dành cho học tập.

- Phần mềm tin học.

- Sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Tổ chức phát động và tuyên truyền Cuộc thi:

- Thời gian tổ chức phát động Cuộc thi cấp huyện từ tháng 05/3/2019 đến ngày 22/3/2019;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, bằng băng rôn, khẩu hiệu tại các xã, thị trấn; viết tin bài đăng trên trang thông tin điện tử huyện và các hình thức tuyên truyền khác.

- In tờ rơi, thể lệ, biểu mẫu phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi.

4. Thời gian, địa điểm nộp sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp huyện:

- Thời gian các tập thể, cá nhân gửi ý tưởng của sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp huyện: từ ngày 10/4/2019 đến hết ngày 12/4/2019. BTC cấp huyện sẽ tổ chức chấm trước các ý tưởng, chỉ những ý tưởng được BTC công nhận mới làm mô hình dự thi và tham dự vòng thi chung kết.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc.

5. Tổ chức chấm mô hình (vòng thi chung kết):

- Từ ngày 22/5/2019 đến hết ngày 30/5/2019. Chỉ những ý tưởng đã được BTC cấp huyện công nhận vượt qua vòng 1 mới trưng bày mô hình và dự thi chung kết.

-  Địa điểm tổ chức chấm thi chung kết: trường THCS Trần Phú

- Thành phần Ban Giám khảo: Ban Tổ chức sẽ mời các giảng viên, thầy cô giáo, các chuyên gia có kiến thức chuyên môn sâu và các đồng chí đang công tác tại phòng, ban chuyên môn trong huyện (hoặc trong tỉnh nếu cần thiết).

6. Tổ chức triển lãm sản phẩm và tổng kết trao giải cuộc thi cấp huyện: Thời gian: dự kiến ngày 01/6/2019.


                                                Kiều Hợi - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​