Phong trào xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu ở huyện xuân lộc

 

Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Xuân Lộc đã gặt hái nhiều kết quả, toàn huyên có 6 xã được công nhận danh hiệu nông thôn mới nâng cao đó là; Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cát và Xuân Hiệp, thành công trên là nhờ huyện phát huy được những nhân tố tích cực đó là phát động phong trào  xây dựng đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, từ nhũng hộ gia đình, tổ nhân dân này sẽ làm hình mẫu cho các hộ gia dình và tổ nhân dân khác noi theo, cùng chung sức xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

xdinh.00_02_30_14.Still006.jpg

Có thể nói, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện về phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ, công chức, viên chức hướng về cơ sở. Việc phát động phong trào đã huy động được toàn lực cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia hưởng ứng, góp phần khơi dậy ý thức chủ thể của nhân dân trong việc xây dựng GĐKM, TNDKM nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung. Nổi bật là công tác đưa cán bộ hướng về cơ sở đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đi sâu vào thực tiễn, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có hướng tham mưu thực hiện trên các lĩnh vực đạt hiệu quả; đem lại sự thuận lợi trong công tác tuyên truyền giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần rút ngắn khoảng cách, tạo mối quan hệ gần gũi và gắn kết, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền đối với đời sống nhân dân. Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp thời gian phù hợp, chủ động phối hợp với cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn, cán bộ các ấp, tổ nhân dân trực tiếp xuống đến các hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào như: tham gia bảo hiểm y tế, đăng ký thu gom rác thải, chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ xanh, sạch, đẹp, an toàn và chung sức xây dựng nông thôn mới...

xdinh.00_02_08_19.Still005.jpgxdinh.00_06_58_06.Still014.jpg

Công tác triển khai đăng ký GĐKM, TNDKM trên địa bàn các xã, thị trấn đã được triển khai đăng ký theo đúng quy trình tại Hướng dẫn số 85/HD-UBND ngày 18/4/2018, có 55,68% số hộ gia đình và 58,51% số tổ nhân dân toàn huyện tham gia đăng ký xây dựng GĐKM, TNDKM. Qua đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng GĐKM, TNDKM việc triển khai thực hiện phong trào đã đạt được những kết quả nhất định, một số tiêu chí có tỷ lệ thực hiện cao như: tiêu chí về gia đình văn hóa đạt 99,46%, tiêu chí về an ninh đạt 83,85%.. Đối với các xã cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu; phân công cán bộ, công chức tổ chức hướng về cơ sở. Các xã đã chọn ra được một số tuyến đường để triển khai việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Gia đình kiểu mẫu. Các tuyến đường chọn làm kiểu mẫu đã được trồng hoa, cây cảnh ven đường; đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến đường; vận động nhân dân làm trụ cờ đúng quy cách; thắp sáng các tuyến đường vào ban đêm; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thu gom rác thải; vận động nhân dân chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ; quét dọn đường làng ngõ xóm, các tuyến đường trên địa bàn. Qua phong trào đã nỗi lên nhiều tổ nhân dân có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả rỏ nét như tổ nhân số 10 - ấp 4 xã Xuân Tâm; tổ nhân dân số 01, ấp 5 xã Xuân Hung. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình như hộ ông Nguyễn Ngọc Tư ở xã Xuân Hưng, gia dình ông Phạm Trung Kiệt xã Xuân Thành, gia đình ông Nguyễn Văn Quỳnh ở xã Xuân Định đã có nhiều nổ lực trong lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái nên người, đồng thời dày công chăm sóc vườn tượt, đường xá, nhà của đẹp mắt và có nhiều đóng góp xây dựng xóm làng văn minh sạch đẹp.

xdinh.00_08_01_13.Still015.jpgxdinh.00_04_04_19.Still013.jpg
xdinh.00_03_07_14.Still010.jpgxdinh.00_02_21_13.Still008.jpg

Tuy nhiên, qua kiểm tra đánh giá vẫn còn một số hạn chế trong công tác triển khai như: Công tác tuyên truyền để người dân hiểu được nội dung cụ thể việc xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu chưa đạt yêu cầu; việc triển khai chưa tạo được điểm nhấn rõ nét, chưa có sự lan tỏa trong nhân dân. Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Ban Chỉ đạo Nông thôn mới của các xã phải phối hợp triển khai đồng bộ 2 nội dung: xây dựng Gia đình văn hóa gắn với xây dựng Gia đình kiểu mẩu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Tuyến đường kiểu mẫu. Tập trung thực hiện điểm, chọn một Tổ nhân dân xây dựng kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn. Trước khi thực hiện, phải khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tìm hiểu điều kiện đất đai, nguồn nước để đưa ra sự đánh giá và lựa chọn tuyến đường, Tổ nhân dân phù hợp để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu điểm của xã và của ấp. Đối với việc phát động xây dựng Gia đình kiểu mẫu phải thực hiện đồng bộ và khi xét công nhận phải đánh giá trên nhiều phương diện (thu nhập; đóng góp cho cộng đồng, khu dân cư; các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, công việc ổn định; cảnh quan xanh, sạch, đẹp); đồng thời việc công nhận Gia đình kiểu mẫu phải dựa trên đánh giá chung, đồng thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư trong khu vực; có sự tuyên dương, nhân rộng các Gia đình kiểu mẫu tiêu biểu …

 

                                                                          
Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​