Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

 

Trên cơ sở Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 931/QĐ-UBND.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai là cơ sở để làm căn cứ thực hiện và đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đang triển khai xây dựng xã Xuân Định đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

QD-931--Bo-tieu-chi-xa-NTM-KM.pdf

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​