Hộ gia đình kiểu mẫu là nền tảng để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

 

Để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuân Lộc, thì bắt đầu từ việc xây dựng gia đình kiểu mẫu là hướng bền vững nhất, chắc chắn nhất. Trên tinh thần đó, ngày 26/9/2017 của UBND huyện Xuân Lộc ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc phát động và thực hiện phong trào thi đua xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên toàn huyện.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, kết quả bước đầu đáng ghi nhận, đó là sự hưởng ứng tích cực, sự gương mẫu tiên phong của nhiều hộ dân, sự cống hiến công sức của nhiều anh, chú Tổ trưởng Tổ nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động. Điều đó, thể hiện qua những gia đình kiểu mẫu đã hình thành, trở thành điểm sáng ở vùng nông thôn. Phải chăng, đó chính là những cá nhân kiểu mẫu của huyện Xuân Lộc.

Việc thực hiện gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn nơi đây ngày càng trở nên xanh - sạch - đẹp, ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân được nâng lên. Tiếp xúc với những hộ gia đình kiểu mẫu, ngay từ trong bếp, trong nhà, trong sân và cả ngoài đường, trước khuôn viên nhà, tất cả đều sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng và cảnh quan rất đẹp, mang lại cho chính hộ gia đình đó một không gian sống thật tươi mát, dễ chịu.

Qua một năm thực hiện, mặc dù hộ gia đình kiểu mẫu chưa nhiều, nhưng đó là một dấu hiệu tốt, là nền móng cho việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

hnot1.jpg

Hình 1: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Văn Lũy - Xã Xuân Định

hnot12.jpghnot123.jpg

Hình 3: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Nguyễn Văn Quỳnh - Xã Xuân Định

hnot1234.jpg

Hình 4: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Phạm Trung Kiệt - Xã Xuân Thành

hnot12345.jpg

Hình 5: Gia đình kiểu mẫu Hộ bà Tô Thị Ơn - Xã Xuân Hòa

hnot123456.jpg

Hình 6: Gia đình kiểu mẫu Hộ ông Tô Ngọc Hải - Xã Xuân Trường​Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​